15.10.09

πλιΤΣ!


Perpetuum Jazzile -Toto - Africa Acappela
από fredericg6

...και το μόνο που λείπει είναι η μυρωδιά του βρεμένου χώματος!!!